Obaveštenje o promeni naziva hale sportova

Odlukom Skupštine opštine Vrnjačka Banja o utvrđivanju naziva i davanju na korišćenje objekata u javnoj svojini Opštine Vrnjačka Banja - Hale sportova u Vrnjačkoj Banji Ustanovi "Sportski centar" Vrnjačka Banja broj 361-10/21 od 30.06.2021. god. sportska hala "Vlade Divac" menja naziv u sportska hala "Vrnjačka Banja".


Štampa   El. pošta