Uručene nagrade i priznanja najboljim sportistima, sportskim radnicima i klubovima u 2021. godini

Na svečanosti koja je 29. novembra 2022. godine upriličena u Sali Skupštine opštine Vrnjačka Banja, uručene su nagrade i priznanja najboljim sportistima, sportskim radnicima i klubovima u 2021. godini. Odluku o najboljima doneo je Sportski savez Vrnjačke Banje, a pored članova Saveza dodeli nagrada su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave.

Reč dobrodošlice imao je predsednik Sportskog saveza Dušan Radović, koji je tom prilikom pozdravio dobitnike priznanja ističući da broj prisutnih u sali govori da su sportisti sa teritorije opštine Vrnjačka Banja bili aktivni, postigli zapažene rezultate i nivo razvoja sporta podigli na još jedan viši nivo.

– Tendencija razvoja sporta je vidljiva deset godina, dodao je Radović, uputivši zahvalnost lokalnoj samoupravi koja zaista prepoznaje potrebe koje zahteva sport na lokalnom nivou.


Štampa   El. pošta