O Vrnjačkoj Banji

Vrnjačka Banja

Vrnjačka Banja je jedno od najpoznatijih turističkih mesta u Srbiji. Karakteriše je pet mineralnih izvora lekovite vode. Što se tiče klimatskih karakteristika preovladava umereno-kontinentalna klima koja čini leta umereno toplim, a zime umereno hladnim.Ove karakteristike Vrnjačkoj Banji daje nadmorska visina, blizina planine Goč i bujna vegetacija. Prosečna godišnja temperatura je 10.3 stepeni celzijusa, dok je zimi -0.8 stepeni celzijusa, u proleće 10.5 stepeni celzijusa, leti 20 stepeni celzijusa, a u jesen 11,4 stepeni celzijusa. Prosečna vlažnost vazduha iznosi 73.7%. Najsuvlji mesec je avgust, a najvlažniji decembar.Oblačnost u Banji u proseku iznosi 55%. Razlika izmedju najvedrijeg meseca (avgusta) i najoblačnijeg meseca (januara) je 35%. Vedrih dana u godini ima oko 80. Najvetrovitiji meseci su februar, mart i april, a oko 170 dana godišnje je bez vetra. Tokom leta u večernjim časovima oseća se blagi povetarac. Vazduh u Vrnjačkoj Banji sadrži češće lake negativne jone koji imaju izuzetno pozitivan efekat na ljudski organizam.

Na bazi svega navedenog Vrnjačka Banja ima sve uslove za razvoj sportskog turizma i sportske medicine. Tu je, pre svega, značajan broj sportista, značajan broj učesnika u fizičkom vaspitanju i značajan broj učesnika u sportskoj rekreaciji i terapiji u Vrnjačkoj Banji. Zatim, izuzetno povoljan balneoklimatološki faktor mineralne vode, klima, reljef, parkovi, šume, zdrava hrana, razvijena služba fizikalne medicine, kabinet za sportsku medicinu sa medicinskim osobljem i lekarima specijalistima za sportsku medicinu, saradnja sa katedrama za sportsku medicinu i funkcionalnu terapiju, saradnja sa sportskim klubovima i sportistima, kvalitetni sportski tereni za pripreme i mogućnost smeštaja velikog broja sportskih ekipa u konforne ugostiteljske i turističke objekte.

Izvor: "Vrnjačka Banja na početku XXI veka" - Grupa autora - Izdanje 2009. godine;


Štampa   El. pošta