Kontakt

Adresa

Vojvođanska bb, 36210 Vrnjačka Banja

Telefon

036 622.336, 622.388
Uprava Sportski Centar Vrnjačka Banja

Telefon

036 622.335
Sportska hala "Vrnjačka Banja"